Skip to content
Home Decor Available at Shopee | Shop Now !

การชำระเงิน

TH | EN

เราทำให้คุณสามารถชำระเงินได้อย่างปลอดภัย เมื่อคุณสั่งซื้อสินค้ากับนิโตริ โดยเว็บไซต์ของเรามีตัวเลือกการชำระเงินที่หลากหลาย ที่คุณสามารถเลือกชำระได้ที่หน้าการสั่งซื้อสินค้า โปรดทราบว่าการชำระเงินทั้งหมดจะขึ้นอยู่เงื่อนไขและข้อกำหนดโดยผู้ให้บริการผ่านการชำระเงิน ทั้งจากทางนิโตริและทางคุณเอง

เลือกจาก:
iPAY88
เป็นผู้ให้บริการผ่านการชำระเงินที่ปลอดภัยน่าเชื่อถือ ทำให้การทำธุรกรรมออนไลน์สะดวกสำหรับคุณ (รองรับการชำระเงินจาก VISA,MASTERCARD,E-WALLET และ FPX (ชำระเงินโดยการทำธุรกรรมผ่านทางธนาคารออนไลน์))
เมื่อคุณเลือก IPay88 เป็นวิธีการชำระเงินก่อนที่จะทำการสั่งซื้อสินค้าในระบบของนิโตริ คุณจะถูกนำไปยังเว็บไซต์ผ่านการชำระเงินของ IPay88 ตามขั้นตอนต่อไป เพื่อดำเนินการชำระเงินได้อย่างง่ายดาย