Skip to content
Home Decor Available at Shopee | Shop Now !

ข้อกำหนดในการใช้งาน

TH | EN

 ทั่วไป 

ข้อกำหนดเหล่านี้มีผลบังคับใช้กับคุณเมื่อคุณเข้าถึงหรือใช้ www.nitori.co.th และโดเมนย่อย (เรียกว่า “เว็บไซต์”) ซึ่งดำเนินการโดย NITORI RETAIL (THAILAND) CO., LTD. ( เรียก ว่า "พวกเรา", "ของเรา", "เรา" และ "NITORI") การอ้างอิงถึง "ผู้ใช้" "คุณ" "ของคุณ" และการแสดงออกที่คล้ายคลึงกันหมายถึงบุคคลที่เข้าถึง ใช้เว็บไซต์ หรือไซต์ บริการ และเครื่องมือที่เกี่ยวข้อง ในขณะที่การอ้างอิงถึง "ลูกค้า" หมายถึงบุคคลผู้ทำการซื้อบนเว็บไซต์และอาจรวมถึงคุณ (หากคุณทำการซื้อใด ๆ บนเว็บไซต์)

ข้อกำหนดที่กำหนดไว้จะมีความหมายเหมือนกันเมื่อใช้ในเอกสาร นโยบาย ขั้นตอน กฎและข้อบังคับอื่น ๆ ที่ออกหรือกำหนดขึ้นโดยเรา ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ รวมถึง นโยบายการคืนสินค้า นโยบายความเป็นส่วนตัว ข้อมูลการจัดส่ง วิธีการชำระเงิน และวิธีการดำเนินการ

ข้อกำหนดการใช้งานนี้ ร่วมกับเอกสาร นโยบาย ขั้นตอน กฎและข้อบังคับอื่น ๆ ที่ออกหรือกำหนดขึ้นโดยเราที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ รวมถึงไม่ใช่เพียงจำกัด นโยบายการคืนสินค้า นโยบายความเป็นส่วนตัว ข้อมูลการจัดส่ง วิธีการชำระเงิน และการดำเนินการ วิธีการ (เรียกโดยรวมว่า “ข้อตกลง”) จะมีผลบังคับใช้กับคุณเมื่อคุณเข้าถึงหรือใช้เว็บไซต์ บริการ และเครื่องมือที่เกี่ยวข้อง และจะจัดทำข้อตกลงที่มีผลผูกทางกฎหมายระหว่างคุณกับเราที่เกี่ยวข้องกับคุณ การเข้าถึงและการใช้เว็บไซต์ บริการ และเครื่องมือที่เกี่ยวข้อง

การใช้งานเว็บไซต์ หรือไซต์ บริการ และเครื่องมือที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสิ่งที่มีอยู่ในไฮเปอร์ลิงก์นั้นมีเงื่อนไขเมื่อคุณยอมรับข้อตกลง

 1. ก่อนลงทะเบียนเป็นสมาชิกของเว็บไซต์ โปรดอ่านข้อตกลงก่อน โดยการเข้าถึงการใช้ เข้าถึงเว็บไซต์หรือส่วนใดส่วนหนึ่งต่อไปแสดงว่าคุณตกลงและรับทราบว่าคุณได้อ่านข้อตกลงและยอมรับและตกลงที่จะทำตามข้อตกลง
 2. นิโตริ อาจเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า รวมถึงเนื้อหา ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ระบุไว้บนเว็บไซต์ การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในข้อตกลงจะถูกโพสต์บนเว็บไซต์เป็นครั้งคราวและจะมีผลตั้งแต่วันที่โพสต์ดังกล่าว เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น การเข้าถึงและการใช้เว็บไซต์ต่อไปหลังจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้รับการรวมเข้าด้วยกัน จะถือว่าคุณยอมรับและตกลงกับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้
 3. นิโตริ สงวนสิทธิ์ในการตรวจทาน แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์และเนื้อหา ผลิตภัณฑ์ บริการ และข้อมูลใดๆ ที่อยู่ในดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

บัญชีผู้ใช้

เว็บไซต์สามารถเข้าร่วมได้ฟรี นิโตริ ไม่คิดค่าธรรมเนียมใดๆ แก่ลูกค้าในการเข้าถึงหรือใช้เว็บไซต์ ก่อนทำการซื้อบนเว็บไซต์ คุณจะต้องลงทะเบียน เพื่อใช้บริการที่ระบุไว้ ใน เว็บไซต์

โดยการลงทะเบียนบัญชี คุณรับประกันว่า:

 • มีอายุ อย่างน้อย 18 ปี;
 • หากคุณอายุต่ำกว่า 18 ปี คุณได้รับความยินยอมหรืออยู่ภายใต้การดูแลของพ่อแม่หรือผู้ปกครองตามกฎหมายของคุณ เมื่อคุณเข้าถึง เว็บไซต์
 • คุณกำลังใช้ ตัวตน ที่แท้จริงของคุณ;
 • ข้อมูลส่วนตัวที่ท่านส่งผ่านเว็บไซต์เป็นความจริง ถูกต้อง ครบถ้วน และ เป็นปัจจุบัน

ตามที่ได้รับแจ้งจากแบบฟอร์มการลงทะเบียนที่เกี่ยวข้องหรือเมื่อจำเป็นต้องยืนยันรายละเอียดของคุณก่อนเปิดใช้งานบัญชี โดยการลงทะเบียนบัญชี คุณอนุญาตให้ นิโตริ รวบรวม จัดเก็บ เก็บรักษา ประมวลผล และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้ไว้กับ นิโตริ ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา การที่คุณไม่ให้ ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกต้อง สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน (รวมถึงการมีวิธีการชำระเงินที่ไม่ถูกต้องหรือหมดอายุ) เพื่อทำให้ นิโตริ สามารถให้บริการแก่คุณได้ อาจส่งผลให้คุณไม่สามารถเข้าถึงและใช้เว็บไซต์ หรือบริการต่างๆ ไม่ว่าในกรณีใด นิโตริ ขอสงวนสิทธิ์ตามดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียวในการอนุมัติการปฏิเสธการลงทะเบียนบัญชี

โดยการลงทะเบียนสำหรับบัญชีบนเว็บไซต์นี้ คุณตกลงที่จะรับข้อมูล อีเมลส่งเสริมการขาย หรือการตลาด หรือการสื่อสารและการอัปเดตเกี่ยวกับเว็บไซต์บริการต่างๆ ของเว็บไซต์ คุณอาจเลือกที่จะยกเลิกการรับการสื่อสารดังกล่าวจากเราโดยคลิกที่ลิงก์ 'ยกเลิกการสมัคร' ที่ด้านล่างของอีเมลของเรา

คุณมีหน้าที่รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการรักษาความลับของบัญชีและรหัสผ่านของคุณ และการจำกัดการเข้าถึงคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณตกลงที่จะรับผิดชอบต่อกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้บัญชีหรือรหัสผ่านของคุณ นิโตริ ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการให้บริการแก่คุณ ยุติบัญชีของคุณ ลบ และแก้ไขเนื้อหาของคุณ หรือยกเลิก คำสั่งซื้อของคุณโดยไม่ต้อง แจ้งให้ทราบล่วงหน้า และขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว นิโตริ จะไม่รับผิดต่อคุณสำหรับความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการที่คุณไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง

 

สินค้า

นิโตริ ขอสงวนสิทธิ์ในการลบผลิตภัณฑ์ใดๆ ชั่วคราวหรือถาวร ออกจากเว็บไซต์ได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่ขายผ่านเว็บไซต์มีไว้สำหรับใช้ภายในประเทศเท่านั้น และไม่ใช่สำหรับใช้ในเชิงพาณิชย์หรืออุตสาหกรรม เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น การใช้ผลิตภัณฑ์ในเชิงพาณิชย์หรืออุตสาหกรรมอาจทำให้การรับประกันผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องเป็นโมฆะ

ราคาสินค้าที่แสดงบนเว็บไซต์แสดงเป็นเงินบาทและเป็นสินค้าเท่านั้น เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น ราคาที่แสดงไม่รวมค่าจัดส่ง ค่าจัดส่งและค่าประกอบ หรือภาษีใดๆ ที่เกี่ยวข้อง โปรดดำเนินการชำระเงินเพื่อตรวจสอบการสั่งซื้อของคุณ

รูปภาพและรูปภาพทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้มีไว้เพื่อเป็นภาพประกอบเท่านั้น สีของผลิตภัณฑ์อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น การตั้งค่าการแสดงผลบนอุปกรณ์ของคุณหรือปัจจัยเกี่ยวกับแสง สำหรับคำอธิบายและข้อมูลจำเพาะที่ถูกต้องของผลิตภัณฑ์ใดๆ โปรดอ่านและอ่านหน้าผลิตภัณฑ์อย่างระมัดระวัง หากคุณมีคำถามใด ๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ โปรดเขียน ถึง เราก่อนที่ทำการสั่งซื้อ

ราคาและความพร้อมของผลิตภัณฑ์อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เรามุ่งมั่นที่จะแสดงและให้ข้อมูลราคาและผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องบนเว็บไซต์ อย่างไรก็ตาม ในบางครั้งเรารับทราบว่าอาจเกิดข้อผิดพลาดโดยไม่ตั้งใจได้ ในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาดดังกล่าว นิโตริ ขอสงวนสิทธิ์โดยชัดแจ้งที่จะไม่ ปฏิบัติตาม ข้อผิดพลาดด้านราคาบนเว็บไซต์เมื่อยอมรับคำสั่งซื้อออนไลน์ ในกรณีที่คำสั่งซื้อออนไลน์มีข้อผิดพลาดด้านราคา ลูกค้าจะได้รับการติดต่อและแจ้งปัญหานี้และคำสั่งซื้อจะถูกยกเลิก การชำระเงินใด ๆ ที่ทำขึ้นสำหรับคำสั่งซื้อนั้นจะถูกยกเลิก ในทางกลับกัน หากคุณพบข้อผิดพลาดในคำสั่งซื้อของคุณ หรือหากคุณไม่พอใจกับผลิตภัณฑ์ที่คุณได้รับ คุณสามารถดำเนินการขอคืนสินค้าได้ภายใต้นโยบายการคืนสินค้าที่ระบุไว้ในเว็บไซต์นี้

 

สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาหมายถึงสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาและทางอุตสาหกรรมในทางปฏิบัติในปัจจุบันหรือในอนาคต รวมถึงสิทธิ์ในการดำเนินการและการเยียวยาที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดและสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับ:

 • ข้อมูลลับและ ความลับทางธุรกิจ/การค้า;
 • ใบรับรอง การคุ้มครองเพิ่มเติม;
 • ลิขสิทธิ์ (รวมถึงสิทธิ์ในการรักษาความปลอดภัยการต่ออายุและการขยายลิขสิทธิ์)
 • เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อธุรกิจหรือการค้า;
 • สิทธิ ในภูมิประเทศ;
 • อัลกอริทึม ภาษาคอมพิวเตอร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ เทคนิคการเข้ารหัส ซอร์สโค้ด ออบเจกต์โค้ด สิทธิ์ ของฐานข้อมูล;

ตลอดจนสิทธิ์อื่นๆ ทั้งหมดในลักษณะที่คล้ายคลึงกันหรือสอดคล้องกัน ไม่ว่าจะจดทะเบียนหรือไม่จดทะเบียน และการสมัครสำหรับสิ่งที่กล่าวมาก่อนหน้านี้ และสิทธิ์ในการนำไปใช้ในส่วนใดๆ ของโลก.

เว็บไซต์และข้อมูลใดๆ ที่มีอยู่ในเว็บไซต์ รวมถึง ข้อความ กราฟิก ไอคอน รูปภาพ ซอฟต์แวร์ ซอร์สโค้ด และเครื่องหมายการค้า ได้รับการคุ้มครองโดยลิขสิทธิ์ การออกแบบ เครื่องหมายการค้า และสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ ที่เป็นเจ้าของหรือควบคุมโดย นิโตริหรือผู้อนุญาต คุณจะต้องไม่คัดลอก ทำซ้ำ เผยแพร่ซ้ำ อัปโหลด ดาวน์โหลด โพสต์ ส่งต่อ จัดเก็บในระบบการเรียกคืน แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือ แสดงในที่สาธารณะหรือแจกจ่ายเนื้อหาบนเว็บไซต์ในทางใดทางหนึ่ง (ไม่ว่าจะสร้างโดยเราหรือผู้ใช้รายใดก็ตาม) (“ เนื้อหา”) หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์เพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า.

คุณได้รับอนุญาตให้ดู ใช้ หรือคัดลอกส่วนเล็กๆ ของเนื้อหา (รวมถึงข้อความ กราฟิก ไฟล์เสียงและวิดีโอหรือภาพถ่าย) บนเว็บไซต์สำหรับข้อมูลส่วนตัวของคุณ การใช้งานส่วนตัวและไม่ใช่เชิงพาณิชย์ โดยมีเงื่อนไขว่าคุณต้องทิ้งประกาศเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ทั้งหมดไว้ รวมถึงข้อมูลการจัดการลิขสิทธิ์หรือประกาศเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์อื่นๆ นิโตริ ขอสงวนสิทธิ์ในการจำกัดหรือห้ามการใช้งานดังกล่าวโดยคุณ.

คุณตกลงที่จะไม่ใช้เว็บไซต์เพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ หรือในลักษณะใดๆ ที่ผิดกฎหมายหรือที่อาจละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของ นิโตริ หรือบุคคลที่สาม.

 

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

นิโตริ เคารพความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ ยกเว้นที่ระบุไว้โดยเฉพาะ ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่เราเก็บรวบรวมจะได้รับการจัดการอย่างเคร่งครัดตาม นโยบาย ความเป็นส่วนตัวของ นิโตริ.

 

การใช้เว็บไซต์

ตามเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ คุณรับประกันต่อ นิโตริ ว่าคุณจะไม่ใช้เว็บไซต์เพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ที่ผิดกฎหมายหรือห้ามโดยข้อตกลง เมื่อใช้ หรือเข้าถึงเว็บไซต์ คุณจะไม่:

 • แทรกแซงหรือปิดใช้งานคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของเว็บไซต์หรือคุณสมบัติที่ป้องกันหรือจำกัด เนื้อหา ของเว็บไซต์;
 • ให้ข้อมูลเท็จใน รายละเอียด บัญชีของคุณ;
 • ปลอมแปลงตัวตนเป็นบุคคลอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบุคคลนั้น หรือแสดงตนในทางที่ผิดว่ากระทำการในนามของบุคคล นิติบุคคล หรือ องค์กร;
 • ใช้เว็บไซต์ต่อไปแม้ว่าคุณจะถูกห้ามหรือระงับไม่ให้ใช้ งานก็ตาม;
 • แก้ไข ทำวิศวกรรมย้อนกลับ สกัดกั้น ก่อกวนหรือเจาะระบบเว็บไซต์หรือใช้เว็บไซต์ในลักษณะใดก็ตามที่อาจสร้างความเสียหายหรือทำให้เว็บไซต์เสียหายหรือส่งผลต่อผู้ใช้;
 • ใช้เว็บไซต์ในทางที่ผิดโดยเจตนาแนะนำไวรัส มัลแวร์ และโปรแกรมอื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน หรือมีส่วนร่วมในการกระทำใด ๆ ที่อาจเป็นอันตรายต่อเว็บไซต์ อุปกรณ์ของผู้ใช้เว็บไซต์ใด ๆ หรือส่งผลกระทบต่อประสบการณ์ออนไลน์ของผู้ใช้เว็บไซต์ใด ๆ;
 • ส่งหรือสนับสนุนเนื้อหาใด ๆ ที่เป็นการหมิ่นประมาท ดูหมิ่น คุกคาม อนาจาร เป็นเท็จ เหยียดเชื้อชาติ เกลียดชัง ดูหมิ่น ผิดกฎหมายหรือน่า รังเกียจ;;
 • ล่วงละเมิด ทำร้าย หรือกลั่นแกล้งผู้ใช้เว็บไซต์รายอื่นหรือเจ้าหน้าที่ของ นิโตริ ;
 • ส่งหรือสนับสนุนเนื้อหาของผู้ใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเนื้อหา หรือละเมิดลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือสิทธิ์อื่น ๆ ของ บุคคล ที่สามในรูปแบบใด ๆ;
 • หลีกเลี่ยงหรือปรับเปลี่ยนโครงสร้างค่าธรรมเนียมหรือ กระบวนการ เรียกเก็บเงินของเรา;
 • ดำเนินการใด ๆ ที่อาจทำลายข้อเสนอแนะหรือระบบการให้คะแนนและส่งผลกระทบต่อ ประสบการณ์ การใช้งานของผู้ใช้เว็บไซต์;
 • แจกจ่ายหรือโพสต์สแปม จดหมายลูกโซ่ หรืออะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับ แผน พีระมิด;
 • เก็บเกี่ยวหรือรวบรวมข้อมูลผู้ใช้ในรูปแบบใด ๆ โดยไม่ได้รับ ความยินยอม จากพวกเขา;
 • • ใช้บัญชีผู้ใช้ที่มีอยู่หรือสร้างบัญชีผู้ใช้ใหม่ เพื่อหลีกเลี่ยงการจำกัดการซื้อหรือขาย ข้อจำกัด การระงับ หรือผลที่ตามมาอื่นๆ และใช้เว็บไซต์เพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ โดยฝ่าฝืนกฎหมายที่บังคับใช้

ในกรณีที่มีการละเมิดข้อกำหนดใด ๆ ของข้อตกลง นอกเหนือจากการยุติการเข้าถึงเว็บไซต์ของคุณ นิโตริ ยังสามารถดำเนินการอื่น ๆ รวมถึงไม่ใช่แค่การยื่นรายงานต่อตำรวจหรือหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายอื่น ๆ ออกคำเตือนหรือดำเนินการทางกฎหมายกับคุณและดำเนินการตามค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดขึ้น จาก การนี้

 

ลิงค์และการแบ่งปัน

 1. เราอาจให้ลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่นๆ (โซเชียลมีเดีย บล็อก บริการด้านการสื่อสาร ฯลฯ) ที่คุณอาจสนใจ เพื่อความสะดวกของคุณเท่านั้น
 2. อย่างไรก็ตาม นิโตริ ไม่ได้ควบคุมหรือรับรองเว็บไซต์ของบุคคลที่สามเหล่านี้ และไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาของเว็บไซต์ดังกล่าว และไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของข้อมูล ความคิดเห็น คำแนะนำ หรือแถลงการณ์ที่มีอยู่ในเว็บไซต์ดังกล่าว
 3. โปรดทราบว่าอาจมีข้อกำหนดและเงื่อนไขแยกต่างหากในเว็บไซต์ภายนอกเหล่านี้ที่อนุญาตให้แบ่งปันเนื้อหาของคุณ โปรดอ่านเงื่อนไขนโยบายการใช้งานของเว็บไซต์ใด ๆ ที่คุณต้องการแบ่งปันข้อมูลของคุณด้วย
 4. ข้อตกลงนี้ใช้กับเว็บไซต์และผลิตภัณฑ์และบริการที่ นิโตริ นำเสนอเท่านั้น หากคุณตัดสินใจที่จะเข้าถึงเว็บไซต์ของบุคคลที่สามที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์ แสดงว่าคุณดำเนินการดังกล่าวด้วยความเสี่ยงของคุณเอง
 5. นิโตริ จะไม่รับผิดชอบต่อการเรียกร้อง ความสูญเสีย ความเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ (รวมถึงความสูญเสียทางการเงิน) ที่คุณอาจได้รับอันเป็นผลมาจากเหตุการณ์ กิจกรรม หรือธุรกรรมใด ๆ ที่เกิดขึ้นหรือการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์บุคคลที่สามดังกล่าว
 6. นิโตริ ขอสงวนสิทธิ์ในการลบหรือยุติลิงก์ใดๆ ได้ตลอดเวลา

 

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

 1. เราปฏิเสธการรับรองหรือคำแนะนำของบุคคล องค์กร ชื่อ ผลิตภัณฑ์ หรือบริการใด ๆ ที่อ้างถึง ใน เว็บไซต์ เราปฏิเสธความรับผิดทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลหรือเนื้อหาที่โพสต์โดยผู้โฆษณาหรือผู้สนับสนุนบนเว็บไซต์
 2. เราไม่รับรองหรือรับประกันว่าการใช้งานเว็บไซต์จะไม่หยุดชะงักหรือปราศจากข้อผิดพลาด
 3. คุณต้องรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ใด ๆ หรือผลกระทบอื่น ๆ ของการเข้าถึงเว็บไซต์และการใช้เนื้อหา และสำหรับการใช้มาตรการป้องกันที่จำเป็นทั้งหมดเพื่อให้แน่ใจว่าเนื้อหาใด ๆ ที่คุณสามารถเข้าถึง ดาวน์โหลด หรือ ได้รับนั้นปราศจากไวรัสหรือส่วนประกอบที่เป็นอันตรายอื่น ๆ
 4. ไม่มีตัวแทนหรือตัวแทนของเราที่ได้รับอนุญาตให้รับประกัน รับรอง หรือแถลงเกี่ยวกับข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ และเราจะไม่ผูกในทางใดทางหนึ่งกับการรับประกัน การรับรอง หรือแถลงการณ์ที่ไม่ได้รับอนุญาตดังกล่าว
 5. เนื้อหา ข้อมูล ซอฟต์แวร์ ผลิตภัณฑ์ บริการ และเนื้อหาอื่น ๆ ใน เว็บไซต์หรือที่ได้รับจากเว็บไซต์เชื่อมโยงทั้งหมดมีให้แก่ผู้ใช้ "ตามที่เป็น" โดยไม่มีการรับประกันหรือเงื่อนไขใด ๆ ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย แต่ไม่ จำกัดอยู่ที่การรับประกันโดยนัยหรือเงื่อนไขของความสามารถในเชิงพาณิชย์และความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ ชื่อ การไม่ละเมิด ความปลอดภัย หรือความถูกต้อง นิโตริ ได้ใช้ความพยายามตามสมควรในการโพสต์ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและถูกต้องบนเว็บไซต์ อย่างไรก็ตาม นิโตริ จะไม่ รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาด การละเว้น หรือความไม่ถูกต้องใดๆ ก็ตามในข้อมูลที่ให้ไว้ บน เว็บไซต์ ไม่ว่าในกรณีใด นิโตริ จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการพึ่งพาข้อมูลที่ได้รับผ่านทางเว็บไซต์ เป็นความรับผิดชอบของคุณในการประเมินความถูกต้อง ความสมบูรณ์ และประโยชน์ของข้อมูลที่ให้ไว้ และการใช้เว็บไซต์นี้ถือเป็นความเสี่ยงของผู้ใช้เองแต่เพียงผู้เดียว

 

การจำกัดความรับผิดและการชดใช้ค่าเสียหาย

 1. โดยการเข้าถึง หรือใช้เว็บไซต์ คุณรับทราบและยอมรับว่าการใช้เว็บไซต์เป็นความเสี่ยงของคุณเอง นิโตริ ขอปฏิเสธความรับผิดใด ๆ โดยเฉพาะสำหรับความเสียหายทางตรงหรือทางอ้อมใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือในทางใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึง การใช้งาน หรือการพึ่งพาเนื้อหาของเว็บไซต์ หรือที่เกิดขึ้นจากความผิดพลาดหรือการละเว้นหรือความล่าช้าในการส่ง ข้อมูลไปยังหรือจากผู้ใช้เว็บไซต์ ความล้มเหลวของประสิทธิภาพ ข้อผิดพลาด การละเว้น การหยุดชะงัก การลบ ข้อบกพร่อง ความล่าช้าในการดำเนินงานหรือการส่งหรือการส่งมอบ ไวรัสคอมพิวเตอร์ ความล้มเหลวของสายการสื่อสาร การโจรกรรมหรือการทำลาย หรือการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต การเปลี่ยนแปลง หรือการใช้บันทึก โปรแกรมหรือไฟล์ การหยุดชะงักในการเชื่อมต่อโทรคมนาคมกับเว็บไซต์หรือไวรัส ไม่ว่าจะเกิดจากความประมาทเลินเล่อทั้งหมดหรือบางส่วน การกระทำของพระเจ้า ความล้มเหลวของการสื่อสารโทรคมนาคม การโจรกรรมหรือการทำลาย หรือการเข้าถึงเว็บไซต์หรือเว็บไซต์โดยไม่ได้รับอนุญาตในเนื้อหา
 2. ไม่ว่าในกรณีใด นิโตริ จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียกำไร การสูญเสียกำไรที่คาดไว้ การสูญเสียธุรกิจ การสูญเสียทางเศรษฐกิจ เงินออมที่คาดหวังไว้ การสูญเสียค่าความนิยม หรือความเสียหายที่เป็นแบบอย่าง พิเศษ โดยบังเอิญ ทางอ้อม การลงโทษ หรือเป็นผลสืบเนื่องใดๆ ทั้งสิ้น หรือความเสียหายใดๆ ก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นในสัญญา การละเมิด ความรับผิดโดยเคร่งครัด หรืออื่นๆ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสิ่งที่เป็นผลมาจาก: (1) การพึ่งพาวัสดุที่นำเสนอ (2) ต้นทุนของสินค้าทดแทน (3) การสูญเสียจากการใช้งาน ข้อมูลหรือผลกำไร (4) ความล่าช้าหรือการหยุดชะงักทางธุรกิจ และ (5) ทฤษฎีความรับผิดใดๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้หรือการไม่สามารถใช้เว็บไซต์ได้ ไม่ว่าเจ้าของเว็บไซต์จะได้รับคำแนะนำหรือไม่ก็ตาม ความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าว
 3. นิโตริ ไม่มีความรับผิดหรือรับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดหรือการละเว้นใดๆ ในเนื้อหาของเว็บไซต์ (ตามขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต)
 4. นิโตริ จะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้าในการปฏิบัติงานหรือการไม่ปฏิบัติตามบริการใด ๆ หรือการรับผิดชอบของเราในขอบเขตความล่าช้าหรือการไม่ปฏิบัติตามนั้นเกิดจากเหตุการณ์หรือสถานการณ์ใด ๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมที่สมเหตุสมผลของ นิโตริ
 5. นิโตริ จะไม่รับผิดชอบต่อการเรียกร้อง ความสูญเสีย ความเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ (รวมถึงความสูญเสียทางการเงิน) ที่คุณอาจได้รับอันเป็นผลมาจากเหตุการณ์ใด ๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมที่สมเหตุสมผลของ นิโตริ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความล้มเหลวของการส่งสัญญาณ คอมพิวเตอร์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ หรือตัวของคุณ เพื่อเข้าถึงเว็บไซต์ด้วยเหตุผลใดก็ตาม หรือความล้มเหลว ข้อผิดพลาด หรือความล่าช้าในการส่งหรือรับประกาศทาง อิเล็กทรอนิกส์ การนัดหยุดงาน การล็อกเอาต์ สงคราม การคุกคามของสงคราม การก่อการร้าย สภาพอากาศแปรปรวน โรคระบาด , การระบาดของโรค , การควบคุมการเคลื่อนย้าย หรือ ข้อจำกัดอื่นที่ทางราชการกำหนด)
 6. คุณจะชดใช้ค่าเสียหายและให้เราชดใช้ค่าเสียหายเต็มจำนวนต่อการกระทำ การเรียกร้อง การดำเนินคดี ความสูญเสีย ค่าใช้จ่าย (รวมถึงค่าใช้จ่ายทางกฎหมายทั้งหมด) ค่าใช้จ่าย ความเสียหาย ค่าปรับ บทลงโทษ ความต้องการและความรับผิดในลักษณะใดๆ ก็ตาม (ไม่ว่าจะเกิดขึ้นจากสัญญา การละเมิดหรืออื่น ๆ ) ที่เราอาจประสบหรือเกิดขึ้นอันเป็นผลมาจากหรือเกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการกระทำ การละเว้น ความประมาทเลินเล่อ การประพฤติมิชอบ การฉ้อฉล หรือการละเมิดข้อกำหนดใด ๆ ของข้อตกลงในส่วนของคุณ

 

กฎหมายที่ใช้บังคับและเขตอำนาจศาล

ข้อตกลงนี้จะอยู่ภายใต้และตีความตามกฎหมายของประเทศไทยโดยไม่ให้มีผลกับหลักการขัดกันของกฎหมายใดๆ และโดยการเยี่ยมชมเว็บไซต์ คุณยอมรับว่าคุณยอมจำนนต่อเขตอำนาจศาลของศาลไทยโดยไม่สามารถเพิกถอนได้

การเรียกร้องหรือข้อพิพาทใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อตกลงนี้ รวมถึงคำถามใด ๆ เกี่ยวกับการมีอยู่ ความถูกต้องหรือการยุติ หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในลักษณะใด ๆ ต่อการใช้เว็บไซต์นี้ของคุณ จะได้รับการอ้างถึงโดยเฉพาะและตัดสินในที่สุดโดยอนุญาโตตุลาการที่ดำเนินการโดยประเทศไทย ศูนย์ อนุญาโตตุลาการ (THAC) ในประเทศไทยตามกฎอนุญาโตตุลาการของศูนย์อนุญาโตตุลาการ ("กฎของ THAC") สำหรับเวลาที่บังคับใช้ ซึ่งกฎจะถือว่ารวมอยู่ในการอ้างอิงในข้อนี้ การอนุญาโตตุลาการจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนเร่งด่วนของกฎ THAC

 

การยุติการเข้าถึง

นิโตริ อาจยุติการเข้าถึงและใช้งานเว็บไซต์ (ทั้งหมดหรือบางส่วน) โดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว สาเหตุของการยกเลิกดังกล่าวจะรวมถึง (แต่ไม่จำกัด):

 • การละเมิดหรือการละเมิดข้อกำหนดหรือบทบัญญัติของ ข้อตกลง;
 • หน่วยงาน บังคับใช้กฎหมายหรือหน่วยงานของรัฐอื่น ๆ;
 • การละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา ;
 • การยุติหรือการปรับเปลี่ยนเนื้อหาของผลิตภัณฑ์/บริการที่มีให้บน เว็บไซต์;
 • ปัญหา ทางเทคนิคหรือความปลอดภัยที่ไม่คาดคิด ;

การยุติการเข้าถึงและการใช้เว็บไซต์ของคุณ (ทั้งหมดหรือบางส่วน) จะไม่กระทบกระเทือนต่อสิทธิ์หรือการเยียวยาอื่นใดที่เราอาจได้รับภายใต้ข้อตกลงนี้ ตามกฎหมายหรือในส่วนของผู้ถือหุ้น และจะไม่ส่งผลกระทบต่อสิทธิ์หรือหนี้สินที่เกิดขึ้น หรือการบังคับใช้หรือความต่อเนื่องของบทบัญญัติใด ๆ ที่เจตนาโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยายเพื่อให้มีผลใช้บังคับต่อไปในหรือหลังการยุติดังกล่าว

 

ความไม่ถูกต้อง

ในกรณีที่ ข้อกำหนดอย่างน้อยหนึ่งข้อหรือส่วนหนึ่งส่วนใดที่กำหนดไว้ในข้อตกลงถือเป็นโมฆะ ผิดกฎหมาย หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้โดยหน่วยงานที่มีอำนาจ จะถือว่ามีการแก้ไขในขอบเขตขั้นต่ำที่จำเป็นเพื่อให้ถูกต้อง ถูกกฎหมาย และบังคับใช้ได้ และบทบัญญัติที่เหลือหรือบางส่วนจะยังคงถูกต้องและบังคับใช้ได้ต่อไป

หัวเรื่องมีวัตถุประสงค์เพื่อการอ้างอิงเท่านั้นและไม่ได้จำกัดขอบเขตหรือขอบเขตของส่วนใดส่วนหนึ่ง

 

สละสิทธิ์

หากคุณละเมิดข้อกำหนดของข้อตกลงและเราไม่ดำเนินการใดๆ หรือมิฉะนั้น เราใช้ ไม่ใช้หรือล่าช้าในการใช้สิทธิ์หรือการเยียวยาใดๆ เราจะไม่ถือว่าสละสิทธิ์ของเราต่อคุณรวมถึงผู้ที่อยู่ภายใต้ ข้อตกลงและสิทธิ์หรือการเยียวยาอื่น ๆ ที่มีให้เรา และจะยังคงมีสิทธิ์ใช้สิทธิ์และการเยียวยาของเราในภายหลังหรือในสถานการณ์อื่น ๆ ที่คุณกระทำการละเมิดข้อกำหนดเดียวกันหรือข้อกำหนดอื่น ๆ ของข้อตกลง นอกจากนี้ การใช้สิทธิ์เพียงบางส่วนหรือบางส่วนภายใต้ข้อตกลงนี้จะไม่เป็นการขัดขวางการใช้สิทธิ์อื่นใดหรือเพิ่มเติม

ไม่มีการเยียวยาใด ๆ ที่ได้รับจากบทบัญญัติใด ๆ ของข้อตกลงที่ตั้งใจให้เป็นการยกเว้นการเยียวยาอื่นใดที่มีให้ตามกฎหมาย ความยุติธรรม ตามกฎหมายหรืออื่น ๆ และการเยียวยาอื่น ๆ ทั้งหมดจะสะสมและจะเพิ่มเติมจาก การเยียวยาอื่นใดที่ให้ไว้ในที่นี้หรือในขณะนี้หรือหลังจากนี้ที่มีอยู่ตามกฎหมาย ในความเสมอภาค ตามกฎหมายหรืออย่างอื่น

 

ข้อตกลงทั้งหมดและการมอบหมาย

ข้อตกลงนี้ถือเป็นข้อตกลงทั้งหมดระหว่างคุณและเราที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาในที่นี้ ข้อตกลงนี้ไม่สามารถแก้ไขได้ทั้งหมดหรือบางส่วน ยกเว้นตามที่อธิบายไว้ที่อื่นในข้อตกลง

คุณตกลงว่าข้อตกลงและข้อตกลงรวมทั้งหมดระหว่างคุณและเราอาจได้รับมอบหมายจากเราตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวให้กับบุคคลที่สาม คุณจะต้องไม่มอบหมาย ถ่ายโอน หรือปรับปรุงสิทธิ์และภาระผูกพันใด ๆ ของคุณภายใต้ข้อตกลงนี้

 

เงื่อนไขการซื้อ

ก่อนตัดสินใจซื้อ คุณควรอ่านและตรวจสอบหน้ารายละเอียดสินค้าอย่างละเอียด และตรวจสอบข้อมูลสำคัญ เช่น ราคา รูปแบบ ค่าจัดส่ง ภาษี ข้อกำหนด และเงื่อนไขการซื้อ เป็นต้น

นิโตริ จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากข้อมูลการจัดส่งที่ไม่ถูกต้องและ/หรือข้อมูลของลูกค้า และ/หรือการโอนเงินที่ไม่ถูกต้องที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงินสำหรับสินค้าที่ซื้อ เราขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบว่าลูกค้าได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องให้ใช้วิธีการชำระเงินบางวิธีหรือไม่ และอาจระงับการทำธุรกรรมจนกว่าการอนุญาตดังกล่าวจะได้รับการยืนยันหรือยกเลิกธุรกรรมที่เกี่ยวข้องหากไม่มีการยืนยันดังกล่าว

โปรดดูข้อมูลการจัดส่งของเราในพื้นที่ครอบคลุมสำหรับการจัดส่งก่อนที่คุณจะทำการซื้อใดๆ นิโตริ จะไม่รับผิดชอบและจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการวางคำสั่งซื้อใดๆ นอกพื้นที่ครอบคลุมสำหรับการจัดส่ง

โปรดดูวิธีการชำระเงินและวิธีการชำระเงินต่างๆ ที่คุณสามารถเลือกได้ในหน้าชำระเงินเพื่อชำระเงินค่าสินค้าให้เรา การชำระเงินทั้งหมดจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าวซึ่งอาจกำหนดโดยผู้ให้บริการการชำระเงินของ นิโตริ

 

การชำระเงิน

คำสั่งซื้อทั้งหมดที่ส่งไปยัง นิโตริ ผ่านทางเว็บไซต์นี้ขึ้นอยู่กับการยอมรับของเรา การยอมรับคำสั่งซื้อและการเสร็จสิ้นคำสั่งซื้อระหว่างคุณและ นิโตริ จะเกิดขึ้นเมื่อมีการจัดส่งสินค้าที่ซื้อให้กับคุณ และเราขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการดำเนินการตามคำสั่งซื้อของคุณจนกว่าจะถึงเวลานั้น นิโตริ มีสิทธิ์ยกเลิกหรือยุติข้อผูกมัดในการปฏิบัติตามคำสั่งซื้อใดๆ ด้วยเหตุผลใดก็ตาม แม้ว่าคำสั่งซื้อจะได้รับการยืนยันและชำระเงินโดยลูกค้าแล้ว โดยมีหรือไม่มีการแจ้งให้ทราบ และเราจะไม่รับผิดชอบต่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งสำหรับเรื่องดังกล่าว การยุติหรือการยกเลิก

ในกรณีดังกล่าว เราจะคืนเงินให้ลูกค้าตามราคาสินค้าที่ซื้อหรือจำนวนเงินที่ลูกค้าชำระ ขึ้นอยู่กับแต่ละกรณี

เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น ราคาทั้งหมดที่แสดงบนเว็บไซต์นี้รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ของประเทศไทยแล้ว โดยไม่รวมภาษีอื่นๆ ทั้งหมดในประเทศไทยหรือประเทศอื่นๆ

ข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการชำระเงิน รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงรูปแบบการชำระเงินที่ยอมรับได้ การส่งมอบคำสั่งซื้อ นโยบายการคืนสินค้าและการคืนเงิน การรับประกันสินค้า ฯลฯ สามารถพบได้บนเว็บไซต์ เหล่านี้ยังเป็นข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริการที่รวมอยู่ในข้อกำหนดการใช้งานนี้โดยอ้างอิง

 

จัดส่ง

เมื่อได้รับการชำระเงินแล้ว นิโตริ จะใช้ความพยายามที่สมเหตุสมผลในเชิงพาณิชย์เพื่อจัดส่งและอัปเดตข้อมูลการจัดส่งที่เกี่ยวข้อง รวมถึงชื่อของพันธมิตรการจัดส่งของเรา ตลอดจนหมายเลขติดตามภายใน 72 ชั่วโมงนับจากวันที่วางคำสั่งซื้อ หากคุณสั่งซื้อสินค้าที่ต้องประกอบ พนักงานจัดส่งจะติดต่อคุณก่อนจัดส่ง และทางผู้รับจ้างขนส่งจะติดต่อคุณไม่นานหลังจากนั้น เพื่อจัดตารางเวลาการจัดส่ง และแจ้งเกี่ยวกับการชำระค่าจัดส่ง นิโตริ จะดำเนินการตามสมควรเพื่อให้ลูกค้าของเราได้รับสินค้าที่ซื้อภายใน ระยะเวลา ที่กำหนดโดยพันธมิตรจัดส่งของเรา

หากพันธมิตรจัดส่งบุคคลที่สามของเราไม่สามารถส่งมอบสินค้าที่ซื้อภายในระยะ เวลา หนึ่ง หรือหากลูกค้าไม่ได้รับสินค้าเนื่องจากเหตุผลที่ไม่ได้เกิดจากลูกค้า พันธมิตรจัดส่งของเราจะต้องรับผิดชอบทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง และ นิโตริ อาจ การดำเนินการกับพันธมิตรการจัดส่งของเราขึ้นอยู่กับดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียว

 

การยกเลิก การคืนสินค้า และการคืนเงิน

คุณสามารถยกเลิกคำสั่งซื้อที่ไม่พร้อมจัดส่งหรือยังไม่ได้ดำเนินการเมื่อจัดส่งแล้ว คำสั่งซื้อจะอยู่ภายใต้กระบวนการส่งคืนมากกว่ากระบวนการยกเลิก ค่าใช้จ่าย (รวมถึงค่าธรรมเนียมธนาคาร ค่าจัดส่ง) ที่เกิดขึ้นจากคำสั่งซื้อที่ส่งคืนหรือการยกเลิกจะถูกเรียกเก็บคืนจากลูกค้า คุณสามารถขอคืนสินค้าที่ซื้อได้ ภายใน 14 วันนับจากวันที่ได้รับสินค้าตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในนโยบายการคืนสินค้าของเรา โปรดดูนโยบายการคืนสินค้าของเราสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้

ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการส่งคืน กฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องจะมีผลบังคับใช้เหนือข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เราแนะนำ ค่าใช้จ่ายในการส่งคืนจะตกเป็นภาระของฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับคำขอคืนสินค้า เช่น:

 • ลูกค้าที่ส่งคืนเนื่องจากเปลี่ยนใจ
 • นิโตริ ซึ่งการคืนสินค้าเกิดจากความบกพร่องของสินค้า ความล่าช้าในการจัดส่ง หรือการจัดส่งสินค้าผิดหรือแตกต่างจากที่ลูกค้าสั่ง

ในกรณีที่การคืนเป็น มีผลจากการชำรุดบกพร่องของสินค้าที่ซื้อ นิโตริ จะต้องรับผิดชอบในการเปลี่ยนสินค้าหากลูกค้าต้องการ

การคืนเงินจำนวนใด ๆ จะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ผู้ให้บริการผ่านการชำระเงินที่เกี่ยวข้องกับนิโตริ และ/หรือคุณกำหนด

 

ราคา

นิโตริจะดำเนินการตามขั้นตอนที่จำเป็นในลักษณะที่ปฏิบัติได้อย่างสมเหตุสมผล เพื่อจัดการอย่างเหมาะสมและตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น ราคาและรายละเอียดของรายการ จำนวนสินค้าในคลัง และข้อกำหนดและเงื่อนไขการซื้อได้รับการปรับปรุงผ่านเว็บไซต์และจะไม่โพสต์ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง

ราคาของสินค้าและตัวเลือกสำหรับการขายจะถูกกำหนดโดยนิโตริ ตามดุลยพินิจของบริษัทเอง ราคาของสินค้าและค่าจัดส่งจะรวมจำนวนเงินทั้งหมดที่จะเรียกเก็บจากลูกค้า เช่น ภาษีขาย ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีศุลกากร เป็นต้น นิโตริจะไม่เรียกเก็บเงินเพิ่มเติมใดๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้บนเว็บไซต์

นิโตริจะออกใบเสร็จรับเงิน สลิปบัตรเครดิต หรือใบกำกับภาษีตามที่ลูกค้าร้องขอ หรือหากจำเป็นต้องออกภายใต้กฎหมายของประเทศไทย

 

เนื้อหา

คุณสามารถโพสต์บทวิจารณ์ ข้อคิดเห็น รูปภาพ และเนื้อหาอื่นๆ ส่งคำแนะนำ แนวคิด ข้อคิดเห็น คำถาม หรือข้อมูลอื่น ๆ บนเว็บไซต์ ตราบใดที่เนื้อหานั้นไม่เป็นเท็จ ผิดกฎหมาย ลามกอนาจาร คุกคาม ทำให้เสียชื่อเสียง ล่วงล้ำความเป็นส่วนตัว ละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา เป็นอันตรายต่อบุคคลที่สามหรือน่ารังเกียจ และเนื้อหาดังกล่าวจะต้องไม่ประกอบด้วยซอฟต์แวร์ไวรัส การรณรงค์ทางการเมือง การชักชวนทางการค้า จดหมายลูกโซ่ การส่งจดหมายจำนวนมาก หรือรูปแบบใดๆ ของ "สแปม" คุณต้องไม่ใช้ที่อยู่อีเมลปลอม การปลอมแปลงเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลใดๆ หรือทำให้เข้าใจผิดว่าเป็นที่มาของการ์ดหรือเนื้อหาอื่นๆ

นิโตริขอสงวนสิทธิ์ในการลบหรือแก้ไขเนื้อหาดังกล่าว แต่จะไม่ตรวจสอบเนื้อหาที่โพสต์เป็นประจำ เมื่อคุณโพสต์เนื้อหาหรือส่งเนื้อหาที่เว็บไซต์ เว้นแต่เราจะระบุไว้เป็นอย่างอื่น จะถือว่าคุณได้ให้สิทธิ์แก่นิโตริ แบบไม่ผูกขาด ปราศจากค่าลิขสิทธิ์ ตลอดไป เพิกถอนไม่ได้ และอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ย่อยได้อย่างเต็มที่ในการใช้ ทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไข เผยแพร่ แปล สร้างผลงานลอกเลียนแบบ แจกจ่าย และแสดงเนื้อหาดังกล่าวทั่วโลกในสื่อใดๆ คุณจะถือว่าได้ให้สิทธิ์แก่ นิโตริในการใช้ชื่อคุณส่งที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาดังกล่าวหากทางเราเลือกไว้ คุณรับรองและรับประกันว่าคุณเป็นเจ้าของหรือควบคุมสิทธิ์ทั้งหมดในเนื้อหาที่คุณโพสต์ ว่าเนื้อหามีความถูกต้อง การใช้เนื้อหาที่คุณจัดหานั้นไม่ละเมิดข้อกำหนดใด ๆ ของข้อตกลง และจะไม่ก่อให้เกิดการบาดเจ็บต่อบุคคลหรือหน่วยงานใด ๆ และคุณจะต้องชดใช้ค่าเสียหายให้กับนิโตริ สำหรับการเรียกร้อง ความสูญเสีย ความเสียหาย ต้นทุนและค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดจากเนื้อหาที่คุณจัดหา นิโตริมีสิทธิ์แต่ไม่มีหน้าที่ในการตรวจสอบและแก้ไขกิจกรรมบนเว็บไซต์หรือเนื้อหาที่โพสต์บนเว็บไซต์ นิโตริจะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาใด ๆ ที่โพสต์โดยบุคคลที่สาม (รวมถึงคุณและผู้ใช้รายอื่นของเว็บไซต์)

 

ตรวจสอบนโยบาย

นิโตริมีฟังก์ชันสำหรับโพสต์ความประทับใจ การประเมิน และรูปภาพของสินค้านิโตริ (เรียกว่า "รีวิว") และฟังก์ชันสำหรับแสดงรีวิวที่โพสต์ นโยบายการรีวิวของนิโตริ ที่รวมไว้ในที่นี้จะใช้กับลูกค้าที่โพสต์รีวิวหรืออ้างถึงรีวิวที่โพสต์บนสื่อที่ส่งโดยนิโตริ

 

แนวทางปฏิบัติเมื่อโพสต์หรือใช้รีวิว

บทวิจารณ์ต่อไปนี้เป็นสิ่งต้องห้ามเมื่อใช้เว็บไซต์

 • บทวิจารณ์ที่ละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา สิทธิ์ความเป็นส่วนตัว หรือสิทธิ์อื่นใดของผู้อื่น
 • บทวิจารณ์ที่ใส่ร้ายหรือหมิ่นประมาทผู้อื่น
 • บทวิจารณ์ที่เป็นเท็จ มีเนื้อหาที่ผิดกฎหมาย การเหยียดเชื้อชาติ ดูหมิ่นศาสนา รุนแรง โหดร้าย เลือกปฏิบัติ เกี่ยวกับเรื่องเพศหรือลามกอนาจาร และทำให้ผู้อื่นรู้สึกไม่สบายใจ
 • บทวิจารณ์ที่นำไปสู่หรือสนับสนุนการก่ออาชญากรรม
 • บทวิจารณ์ที่มีไวรัสคอมพิวเตอร์หรือโปรแกรมหรือสคริปต์ที่เป็นอันตรายอื่นๆ
 • บทวิจารณ์ที่เสนอขายหรือโอนเพื่อผลกำไรหรือใช้ส่วนตัว
 • บทวิจารณ์เพื่อวัตถุประสงค์ในการโฆษณา
 • บทวิจารณ์ที่มีข้อมูลที่อาจระบุตัวบุคคลได้ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ชื่อ ข้อมูลติดต่อ รูปภาพ และ SNS)
 • บทวิจารณ์อื่นใดที่เบี่ยงเบนไปจากวัตถุประสงค์ของเว็บไซต์ และ/หรือ นิโตริถือว่าไม่เหมาะสม

นิโตริจะลบบทวิจารณ์ใด ๆ ที่เห็นว่าละเมิดข้อกำหนดใด ๆ ของข้อตกลงตามดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียว นิโตริไม่จำเป็นต้องเปิดเผยเหตุผลในการลบให้คุณหรือบุคคลที่สามทราบ

โดยไม่คำนึงถึงวรรคก่อนหน้านี้ นิโตริอาจระงับหรือลบบัญชีของคุณ เรียกร้องการชดเชยความเสียหาย หรือขอคำสั่งห้าม กิจกรรมต้องห้ามโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากนิโตริเห็นว่าคุณได้กระทำหรือมีแนวโน้มที่จะกระทำการใด ๆ ที่ละเมิดการตรวจสอบนี้ นโยบายหรือข้อกำหนดอื่นใดของข้อตกลง

เมื่อคุณโพสต์บทวิจารณ์หรือส่งเนื้อหาที่เว็บไซต์ และเว้นแต่เราจะระบุไว้เป็นอย่างอื่น จะถือว่าคุณได้ให้สิทธิ์แก่นิโตริ แบบไม่ผูกขาด ปราศจากค่าลิขสิทธิ์ ตลอดไป เพิกถอนไม่ได้ และอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ย่อยได้อย่างเต็มที่ในการใช้ ทำซ้ำ ดัดแปลง ดัดแปลง เผยแพร่ แปล สร้างงานดัดแปลงจาก แจกจ่าย และแสดงบทวิจารณ์ดังกล่าวทั่วโลกในสื่อใดๆ คุณจะถือว่าได้ให้สิทธิ์แก่นิโตริ ในการใช้ชื่อที่คุณส่งที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบดังกล่าวหากเราเลือกไว้ คุณรับรองและรับประกันว่าคุณเป็นเจ้าของหรือควบคุมสิทธิ์ทั้งหมดในรีวิวที่คุณโพสต์ ว่าการตรวจทานนั้นถูกต้อง การใช้บทวิจารณ์ที่คุณให้นั้นไม่ละเมิดข้อกำหนดใด ๆ ของข้อตกลงและจะไม่ก่อให้เกิดการบาดเจ็บต่อบุคคลหรือหน่วยงานใด ๆ และคุณจะชดใช้ค่าเสียหายให้กับนิโตริ สำหรับการเรียกร้อง ความสูญเสีย ความเสียหาย ต้นทุนและค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดจากการทบทวนที่คุณทำนิโตริ มีสิทธิ์แต่ไม่มีหน้าที่ตรวจสอบและแก้ไขกิจกรรมบนเว็บไซต์หรือบทวิจารณ์ที่โพสต์บนเว็บไซต์นิโตริ จะไม่รับผิดชอบต่อบทวิจารณ์ใด ๆ ที่โพสต์โดยบุคคลที่สาม (รวมถึงคุณและผู้ใช้รายอื่นของเว็บไซต์)

 

ข้อจำกัดความรับผิดชอบเกี่ยวกับรีวิว

 1. การแสดง การแบ่งปัน หรือการเผยแพร่บทวิจารณ์ที่โพสต์ใดๆ นั้นถือเป็นความเสี่ยงของผู้ใช้เอง
 2. นิโตริจะไม่รับผิดชอบต่อข้อมูล ข้อคิดเห็น รูปถ่าย รูปภาพ วิดีโอ ฯลฯ ที่โพสต์บนบทวิจารณ์ที่แสดง แบ่งปัน หรือเผยแพร่
 3. นิโตริไม่รับประกันความถูกต้อง ความสมบูรณ์ หรือประโยชน์ของบทวิจารณ์ที่โพสต์
 4. นิโตริจะไม่รับผิดชอบต่อการเรียกร้อง ความสูญเสีย ค่า ใช้จ่าย และความเสียหายใด ๆ (รวมถึงความเสียหายที่เกิดจากการติดไวรัสคอมพิวเตอร์ ฯลฯ) ที่เกิดจากเนื้อหาของบทวิจารณ์หรือเว็บไซต์ภายนอกที่เชื่อมโยง และ นิโตริจะไม่ให้ค่าชดเชยใด ๆ สำหรับปัญหาใด ๆ ระหว่างผู้ใช้
 5. นิโตริไม่รับประกันว่าการทำงานของการแสดงการแบ่งปันหรือการหมุนเวียนของบทวิจารณ์ ที่โพสต์จะปราศจากปัญหา นิโตริจะไม่รับผิดชอบต่อการเรียกร้อง ความสูญเสีย ค่าใช้จ่าย และความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการหยุดชะงักของระบบ ความล่าช้า การหยุดทำงาน การสูญหายของข้อมูลเนื่องจากสายสื่อสารหรือความล้มเหลวของคอมพิวเตอร์ ความล้มเหลวในการโพสต์บทวิจารณ์ การเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือเหตุผลอื่นใดนอกเหนือจากนี้ การควบคุมของนิโตริ

 

ลิขสิทธิ์ของรีวิวที่โพสต์

โดยการโพสต์บทวิจารณ์บนเว็บไซต์ ผู้ใช้ตกลง: ( i ) ว่านิโตริและผู้ใช้รายอื่นอาจใช้ (และนิโตริอาจอนุญาตให้ผู้อื่นใช้) บทวิจารณ์; (ii) ลิขสิทธิ์และสิทธิ์อื่น ๆ ทั้งหมดภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์ รวมถึงสิทธิ์ในการทำซ้ำ การส่งต่อ การถ่ายโอน การแปล การดัดแปลง และการใช้งานลอกเลียนแบบจะตกเป็นของนิโตริโดยไม่มีค่าใช้จ่าย และ (iii) ว่า ผู้ใช้จะไม่ใช้สิทธิ์ทางศีลธรรมใดๆ (เช่น สิทธิ์ในการเผยแพร่ สิทธิ์ในการแสดงชื่อ และสิทธิ์ในการเก็บรักษาข้อมูลประจำตัว)

ผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องต้องรับประกันว่าผู้ใช้ที่โพสต์บทวิจารณ์มีลิขสิทธิ์ทั้งหมดและสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ในบทวิจารณ์ภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ รวมถึงสิทธิ์ในการทำซ้ำ สิทธิ์ในการเผยแพร่สู่สาธารณะ สิทธิ์ในการถ่ายโอน สิทธิ์ในการแปล สิทธิ์ของการดัดแปลงและสิทธิ์ในการใช้งานรอง โปรดตรวจสอบว่าคุณมีสิทธิ์โพสต์รีวิวภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ก่อนโพสต์

เมื่อคุณโพสต์บทวิจารณ์โดยใช้เนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์ของบุคคลที่สาม จะถือว่าคุณมีความรับผิดชอบและค่าใช้จ่ายของคุณเอง ได้รับสิทธิ์ที่จำเป็นสำหรับข้อตกลงและการรับประกันที่คุณให้ไว้ในสองย่อหน้าก่อนหน้านี้

นิโตริอาจใช้คำวิจารณ์ของคุณในสื่อโฆษณา สื่อส่งเสริมการขาย เว็บไซต์ อีเมล หรือวิธีการอื่นๆ ของนิโตริ ในกรณีดังกล่าว จะไม่มีการจ่ายค่าลิขสิทธิ์หรือค่าตอบแทนอื่นๆ ให้กับคุณ และนิโตริอาจใช้ดุลยพินิจของตนในการสรุป ตัดตอน หรือแก้ไขบทวิจารณ์ หรือละเว้นการบ่งชี้ของผู้แต่ง

คุณจะไม่ใช้สิทธิ์ทางศีลธรรมของคุณ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะสิทธิ์ในการเผยแพร่ สิทธิ์ในการแสดงชื่อ และสิทธิ์ในการเก็บรักษาข้อมูลประจำตัว) แม้ว่านิโตริจะใช้บทวิจารณ์ก็ตาม โปรดทราบว่าบทวิจารณ์อาจถูกใช้เป็นเอกสารอ้างอิงสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือข้อมูลทางการตลาด หรือมอบให้กับบุคคลที่สาม หลังจากลบข้อมูลที่สามารถระบุตัวผู้ใช้ได้

 

ประกาศ

หากคุณมีคำถามใด ๆ เกี่ยวกับข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้หรือข้อกำหนดใด ๆ ของข้อตกลง คุณสามารถติดต่อเราผ่านทางโทรศัพท์หรือทางอีเมล:

เบอร์ติดต่อ:
02-253-2077
 (นิโตริ รีเทล ไทยแลนด์)

อีเมล์:
[
nrt_ec-inquiry@nitori.co.th]