Skip to content
Home Decor Available at Shopee | Shop Now !

นโยบายการคืนสินค้า

TH | EN

 

ที่ นิโตริ เรามุ่งมั่นที่จะยกระดับประสบการณ์การช็อปปิ้งออนไลน์ของลูกค้าด้วยการให้บริการลูกค้าที่ดีที่สุด

เมื่อได้รับคําสั่งซื้อแล้ว เราขอแนะนําให้ลูกค้าตรวจสอบสินค้าที่จัดส่งทันทีเพื่อให้แน่ใจว่ามีคุณภาพและสอดคล้องกับคําอธิบายสินค้าในเว็บไซต์ หากไม่พอใจกับสินค้า สามารถทำการส่งคืนได้ภายใน 14 วัน นับจากวันที่ได้รับสินค้าหรือภายในระยะเวลาที่แสดงด้านล่างเนื่องจากเหตุผลใด ๆ ต่อไปนี้ ในการส่งคืนหรือเปลี่ยนสินค้า ต้องมีหลักฐานการซื้อ (เช่น ใบแจ้งราคาที่ออกโดยนิโตริ (“ใบแจ้งหนี้”) ) และส่งคืนสินค้า (พร้อมกับสําเนาใบแจ้งราคา) ให้เราภายใน 14 วัน นับจากวันที่ได้รับสินค้า

จากผลการตรวจสอบของสินค้าที่ส่งคืน นิโตริ จะซ่อมแซมสินค้าที่มีปัญหาด้านคุณภาพ [ชำรุด] โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย หรือเปลี่ยนสินค้าในรุ่นและคุณสมบัติเดียวกันให้ หากสินค้าในรุ่นเดียวกันและคุณสมบัติเดียวกันหมดเลิกผลิต หรือ เลิกขาย นิโตริมีสิทธิ์เลือกสินค้าทดแทนตามที่เห็นสมควร

หมายเหตุ:
เนื่องจากชิ้นส่วนแต่ละชิ้นอาจมีความแตกต่างกันบางประการในลักษณะของวัสดุทดแทน

ขึ้นอยู่กับแต่ละกรณี ลูกค้าอาจต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่นค่าจัดส่ง

ดังนั้นเราขอแนะนำให้อ่านนโยบายการคืนสินค้านี้เพื่อเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายการคืนสินค้าของนิโตริ

เหตุผลดังต่อไปนี้มีผลต่อการคืนสินค้า:

1. สินค้าไม่ครบ (ชิ้นส่วนขาดหาย)

ได้รับสินค้าน้อยกว่าที่สั่งซื้อจริง หรือขาดชิ้นส่วนที่มีผลต่อการประกอบสินค้า

จะทำอย่างไร?
ติดต่อเราที่ ติดต่อเรา พร้อมแนบหลักฐานการซื้อ (ใบแจ้งราคา) และรูปถ่ายหลายรูปที่แสดงให้เห็นสินค้าที่ได้รับพร้อมกับบรรจุภัณฑ์ดั้งเดิม โดยทีมบริการลูกค้าของเราจะคอยช่วยเหลือ

2. ความเสียหายของสินค้า - เนื่องจากการจัดการที่ผิดพลาดของผู้จัดส่ง

สินค้าทั้งหมดของเราได้รับการควบคุมคุณภาพและการจัดส่งในสภาพดี พัสดุที่มีการจัดการดูแลอย่างไม่เหมาะสมจะเกิดรอยบุบ ฉีกขาด หรือเกิดความเสียหาย ซึ่งอาจส่งผลให้สินค้าจริงได้รับความเสียหายเช่นกัน

จะทำอย่างไร?
กรุณาติดต่อเราภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากที่ได้รับพัสดุ ที่ ติดต่อเรา พร้อมกับหลักฐานการซื้อ (ใบแจ้งราคา) และรูปถ่ายหลายรูปที่ระบุถึงความเสียหายของพัสดุ หรือ สินค้า โดยทีมบริการลูกค้าของเราจะคอยช่วยเหลือ

3. เปลี่ยนใจ (ไม่พึงพอใจกับการซื้อ)

สินค้าไม่มีตำหนิ แต่กำลังเปลี่ยนใจเนื่องจากเลือกสินค้าผิด (สี ขนาด ข้อมูลจำเพาะ ฯลฯ) หรือสินค้าอาจไม่ตรงตามความต้องการ

จะทำอย่างไร?
กรุณาติดต่อเราได้ที่ ติดต่อเรา พร้อมแนบหลักฐานการซื้อ (ใบแจ้งราคา) และรูปถ่ายหลายรูปเพื่อแสดงว่าสินค้าอยู่ในสภาพใหม่ ไม่เคยใช้งาน และบรรจุภัณฑ์อยู่ในสภาพดี และแจ้งให้เราทราบถึงเหตุผลที่ต้องการคืนสินค้า โดยทีมบริการลูกค้าของเราจะคอยช่วยเหลือ

หมายเหตุ:
* สินค้าสั่งผลิต (สินค้าสั่งทำพิเศษ) สินค้าสุขอนามัยที่เปิดใช้แล้วจะไม่สามารถส่งคืนสินค้า เปลี่ยนหรือคืนเงินได้

* สำหรับคำขอคืนสินค้าในกรณีที่ "เปลี่ยนใจ" เราสามารถคืนได้เฉพาะเงินค่าสินค้าเท่านั้น โดยจะไม่มีการคืนเงินค่าจัดส่ง

 

นโยบายการคืนเงิน

เรามีนโยบายคืนสินค้าภายใน 14 วัน ซึ่งหมายความว่ามีเวลา 14 วันหลังจากที่ได้รับสินค้า เพื่อส่งคืนสินค้า เปลี่ยนสินค้า หรือคืนเงิน เพื่อให้มีสิทธิ์ได้รับคืน สินค้าจะต้องอยู่ในสภาพเดียวกับที่ได้รับมาแต่เดิม โดยที่ยังไม่ได้สวมใส่หรือไม่ได้ใช้งาน มีแถบป้ายบอกข้อมูล และอยู่ในบรรจุภัณฑ์ดั้งเดิม และจะต้องมีใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานการซื้อด้วยเช่นกัน (กรุณาอ้างอิงจากตัวอย่างเหตุการณ์ข้างต้น)

หากต้องการเริ่มกระบวนการขอคืนสินค้า คืนเงิน หรือเปลี่ยนสินค้า สามารถติดต่อเราได้ที่ ติดต่อเรา หากการขอคืนสินค้าได้รับการอนุมัติแล้ว ทางเราจะแจ้งวิธีการจัดส่งและที่อยู่ปลายทางของการส่งคืนสินค้า หากส่งคืนสินค้ากลับมาหาเราโดยที่ไม่ได้แจ้งล่วงหน้า ทางเราจะไม่รับคืนและจะไม่ได้รับการพิจารณา

เมื่อทางเราได้รับและตรวจสอบสินค้าที่ส่งคืนแล้ว เราจะแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับขั้นตอนการขอคืนเงินหรือการเปลี่ยนสินค้า หากการคืนเงินได้รับการอนุมัติ จะได้รับการคืนเงินโดยอัตโนมัติในวิธีการชำระเงินดั้งเดิมของคุณเป็นจำนวนเงินเทียบเท่ากับจำนวนเงินคืนที่เราอนุมัติ โปรดทราบว่าธนาคารหรือผู้ให้บริการบัตรเครดิตของคุณต้องใช้เวลาในการประมวลผล ในการส่งเงินคืน และเงินคืนทั้งหมดจะอยู่ภายใต้ข้อกําหนดและเงื่อนไขของผู้ให้บริการชําระเงินที่เกี่ยวข้อง อาจกําหนดให้ บริษัท นิโตริ และ/หรือตัวลูกค้า