Skip to content
Home Decor Available at Shopee | Shop Now !

รางวัลในประเทศญี่ปุ่นสำหรับความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์

TH | EN
รางวัลในประเทศญี่ปุ่นสำหรับความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์

รางวัลความปลอดภัยของสินค้า
รางวัลอันดับที่สิบสอง (ประจำปี พ.ศ. 2551) สำหรับความเป็นเลิศในมาตรการความปลอดภัยของสินค้า บริษัท นิโตริ
ได้รับรางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรมเป็นปีที่สองติดต่อกัน

บริษัท นิโตริโฮลดิ้ง ได้รับรางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจ ในประเภทผู้ค้าปลีกองค์กรขนาดใหญ่ในปีพ.ศ. 2559 สองปีซ้อน
หลังจากได้รางวัลอันดับที่สิบสอง (ประจำปี พ.ศ. 2551) สำหรับมาตรการความปลอดภัยสินค้ายอดเยี่ยม

หมายเหตุ:*นี่เป็นปีที่สองติดต่อกันที่เราได้รับรางวัลนี้ หลังจากปีพ.ศ. 2559
เนื่องจากระบบไม่อนุญาตให้บริษัทที่เคยได้รับรางวัลจากรัฐมนตรีเศรษฐกิจ การค้าและอุตสาหกรรมสมัครในปีถัดไป

1. การเพิ่มการใช้คู่มือการรับประกันคุณภาพเพื่อป้องกันการเปลี่ยนแปลงแบบลับหลัง

เรากำลังเพิ่มการใช้งานคู่มือการรับประกันคุณภาพไปยัง ผู้ผลิตรายย่อยและผู้ผลิตชิ้นส่วน ซึ่งก่อนหน้านี้เราให้สำหรับผู้ผลิตหลักเท่านั้น
การกระทำเช่นนั้นก็เพื่อป้องกันการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของชิ้นส่วนที่ประกอบเป็นสินค้าของเราในระหว่างการผลิตและเพื่อรับประกันความปลอด
ภัยของสินค้า

2. พัฒนาการประเมินความปลอดภัยด้วยการประชุมการประเมินผลทางเทคนิคที่สาขาในต่างประเทศ

เราได้ตัดสินใจจัดการประชุมประเมินผลทางเทคนิคที่สาขาในต่างประเทศของเรา (เซี่ยงไฮ้และโฮจิมินห์)
ซึ่งการดำเนินการส่วนใหญ่ได้รับคำแนะนำและการสนับสนุนโดยตรงจากทางญี่ปุ่นเป็นหลักผ่านระบบทีวีในต่างประเทศเกี่ยวกับปัญหาที่ผ่านมาโด
ยการนำโปรแกรมไปใช้ในสถานที่ใกล้กับแหล่งผลิตมากขึ้นทำให้เราสามารถประเมินความปลอดภัยของสินค้าจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และยังสามารถสื่อให้เห็นถึงประเด็นต่าง ๆ ในเรื่องเเหล่งผลิตในเต้องการการปรับปรุงได้อย่างรวดเร็วเเล้วเเม่นยำ

3. การขยายแนวทางด้านเทคนิค แนวทางการจัดการ และแนวทางการปรับปรุงคุณภาพไปยังคู่ค้าทางธุรกิจในต่างประเทศ

เราได้ให้คำแนะนำด้านเทคนิคและการจัดการแก่ผู้รับเหมาในต่างประเทศ
แม้กระทั่งกับบริษัทที่ทำธุรกิจกับบริษัทอื่นเพื่อก้าวข้ามข้อจำกัดระหว่างบริษัทในการฝึกอบรมสำหรับผู้จัดการ
โดยเรามุ่งหวังให้พวกเขาเข้าใจถึงสภาพแวดล้อมในการทำงานและความรับผิดชอบต่อสังคมเช่นเดียวกัน

รางวัลอันดับสิบ (ประจำปี พ.ศ. 2551) สำหรับความเป็นเลิศด้านมาตรการความปลอดภัยของสินค้า

ได้รับรางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรม
บริษัท นิโตริโฮลดิ้ง ได้รับรางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจ การค้าและอุตสาหกรรมในด้านธุรกิจการค้าปลีกสำหรับองค์กรขนาดใหญ่
จากรายการต่อไปนี้ ในรางวัลอันดับสิบ (ประจำปี พ.ศ. 2551) รางวัล บริษัทยอดเยี่ยมด้านความปลอดภัยของสินค้า โดยคำนึงถึงประเด็นต่อไปนี้

1. ความพยายามรักษาความปลอดภัยผ่านการร่วมมือกันอย่างเป็นระบบ

ในฐานะที่เป็นธุรกิจรูปแบบใหม่ในเรื่อง "ความปลอดภัยของสินค้าและการปรับปรุงคุณภาพ" เราได้สร้าง "ระบบการทำงานร่วมกันแบบผสมผสาน"
กับผู้ผลิตสินค้าของเราตามหลักการที่ว่า ความรับผิดชอบต่อความปลอดภัยของสินค้า ของผู้ผลิตและผู้จำหน่าย "ไม่สามารถแบ่งแยก
จะไม่แบ่งแยก และจะไม่ไปข้องเกี่ยวกับผู้อื่น เราได้จัดทำคู่มือสำหรับการซื้อสินค้าที่ปลอดภัย
และให้คำแนะนำแก่ผู้จำหน่ายเกี่ยวกับเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการโรงงานโดยมุ่งเน้นไปที่ความปลอดภัยของสินค้า

2. การประเมินทางเทคนิคอย่างละเอียดและมาตรการป้องกันอุบัติเหตุ

เมื่อเลือกสินค้าที่จะขาย เราไม่เพียงแต่ทำการทดสอบความแข็งแรงทั่วไปเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการตรวจสอบการทำงาน การตรวจสอบโครงสร้าง
และการทดสอบความทนทานในการประชุมการประเมินทางเทคนิค โดยพิจารณาจากสภาพแวดล้อมและสภาพการใช้งานของผู้ใช้ เรื่องมาตรการ
การป้องกันอุบัติเหตุ ทางเราได้ชี้แจงปัญหาและใช้มาตรการป้องกันโดยดำเนินการประเมินตามค่าตัวเลขความเป็นอันตราย
การประเมินเทคโนโลยีโครงสร้างโดยการแยกชิ้นส่วนสินค้า และการประเมินความทนทานโดยใช้อุปกรณ์ทดสอบความทนทาน

3. ความพยายามตลอดมาในห่วงโซ่อุปทานผ่านการศึกษาด้านการจัดการและการตรวจสอบโรงงาน

เราให้ความรู้แก่คู่ค้าทางธุรกิจของเราเกี่ยวกับความสำคัญของการผลิต วิธีการจัดการสินค้าที่ปลอดภัย
เรากำลังดำเนินการเพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่เกิดจากสินค้า โดยให้คำแนะนำทางเทคนิคแก่โรงงานรวมถึงแนวทางการจัดการโรงงานที่มุ่งเน้น
เรื่องการรับประกันความปลอดภัยของสินค้า
เรายังดำเนินการตรวจสอบผู้ผลิตและให้คำแนะนำในการปรับปรุง

รางวัลอันดับแปด (ประจำปี 2557) ด้านความเป็นเลิศในมาตรการความปลอดภัยของสินค้ารางวัล

รางวัลจาก the Council for Commerce, Distribution and Security บริษัท นิโตริ โฮลดิ้ง ได้รับรางวัลจาก the Council for Commerce, Distribution and Security รางวัลอันดับที่ 8 (ประจำปี 2557) ด้านความเป็นเลิศในมาตรการความปลอดภัยของสินค้า จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจ การค้าและอุตสาหกรรม ต่อมา รางวัลอันดับที่ 7 ในหมวดธุรกิจการขายปลีก โดยครั้งนี้ เราได้รับรางวัลในด้านธุรกิจการผลิตและนำเข้า นี่เป็นครั้งแรกสำหรับผู้ผลิตหรือผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับรางวัลทั้งสองประเภท และเป็นปีที่สองติดต่อกันสำหรับบริษัทของเรา โดยคำนึงถึงประเด็นต่อไปนี้

1. ร่วมสร้างวัฒนธรรมด้านความปลอดภัยของสินค้ากับคู่ค้าทางธุรกิจ

**เรากำลังผลักดันความคิดริเริ่มในการร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยของสินค้า ผ่านการแข่งขันแบบกระชับมิตร ระหว่างผู้จำหน่าย
รวมถึงกลุ่มที่เกี่ยวข้องขนาดเล็กทั่วโลก การประชุมของกลุ่มตรวจสอบ และการฝึกอบรมการเยี่ยมชมโรงงานที่ยอดเยี่ยม**

2. การดำเนินการตรวจสอบความปลอดภัยของสินค้าในหลายแง่มุม

เราควบคุมวิธีการตรวจสอบความปลอดภัยของสินค้า รวมถึงการแยกสิ้นส่วนสินค้า การวิเคราะห์โครงสร้าง การทดสอบความทนทาน เรานำข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะความปลอดภัยของสินค้าที่ได้รับมา เพื่อนำมาประยุกต์ในมาตรฐานการประเมินของเรา เพื่อปรับปรุงความปลอดภัยของสินค้า

3. การพัฒนาขีดความสามารถขององค์กรในแต่ละไซต์ผ่านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ภายใต้ "ระบบการรับรองความปลอดภัยของสินค้าและใบรับรองวิศวกรคุณภาพ" ของเราเอง
เรากำลังพัฒนาทรัพยากรบุคคลในญี่ปุ่นและต่างประเทศจากเป้าหมายระยะกลางถึงระยะยาวเพื่อเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรในแต่ละส่วน
กระบวนการการผลิต ลอจิสติกส์ และร้านค้า

รางวัลชมเชยอันดับที่เจ็ด (ประจำปี 2556) รางวัลด้าน ความเป็นเลิศด้านมาตรการความปลอดภัยของสิ

รางวัลด้าน ความเป็นเลิศด้านมาตรการความปลอดภัยของสินค้าจาก the Council for Commerce, Distribution and Security บริษัท นิโตริ โฮลดิ้ง ได้รับรางวัลจาก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจ การค้าและอุตสาหกรรม โดยคำนึงถึงประเด็นต่อไปนี้

1. การจัดตั้งระบบการรับประกันความปลอดภัยของสินค้า

บริษัทได้จัดตั้งระบบการรับประกันความปลอดภัยของสินค้าตั้งแต่การพัฒนาไปจนถึงการขาย ในขั้นตอนการพัฒนาสินค้า
บริษัทจะยืนยันข้อมูลจำเพาะโดยใช้วิธี FMEA และดำเนินการทดสอบความทนทานต่อการถูกทำลายโดยใช้ศูนย์ทดสอบของบริษัทเอง
และในขั้นตอนการผลิต บริษัทจะให้คำแนะนำในสถานที่ ต่อโรงงานของผู้ขาย

2. การแบ่งข้อมูลด้านความปลอดภัยเพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่เกิดจากการเสื่อมสภาพของผลิตภัณฑ์เมื่อเวลาผ่านไป

เพื่อป้องกันอุบัติเหตุและปัญหาที่เกิดจากการเสื่อมสภาพของสินค้าเมื่อเวลาผ่านไป
ข้อมูลด้านความปลอดภัยจะบอกข้อมูลในเวลาที่เหมาะสมและทันท่วงที เช่น การส่งข้อมูลการบำรุงรักษาไปยังผู้ซื้อผลิตภัณฑ์โดยตรง

3. จัดให้มีระบบตรวจสอบย้อนกลับเพื่อเช็คประวัติการผลิตสินค้าและประวัติการขาย

เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับเหตุฉุกเฉิน จึงได้จัดทำระบบเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลประวัติการผลิตของชิ้นส่วน วัสดุ
และล็อตการผลิตกับข้อมูลประวัติการซื้อของลูกค้าโดยใช้บัตรสมาชิก
จึงสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ตั้งแต่ขั้นตอนการผลิตจนถึงขั้นตอนการใช้งาน .

รางวัลอันดับที่ห้า (พ.ศ. 2554) สำหรับความเป็นเลิศในมาตรการความปลอดภัยของสินค้ารางวัล

สำหรับความเป็นเลิศในมาตรการความปลอดภัยของสินค้ารางวัลจาก the Council for Commerce and Industry บริษัท นิโตริ โฮลดิ้ง ได้รับรางวัลจาก the Council for Commerce and Industry ตามประเด็นต่อไปนี้ ได้รับรางวัลจาก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจ การค้าและอุตสาหกรรม ในอันดับที่ 5 (ประจำปี พ.ศ. 2554) ด้านความเป็นเลิศ ในมาตรการความปลอดภัยของสินค้า

1. การประเมินทางเทคนิคอย่างละเอียดก่อนนำสินค้าไปใช้

ก่อนนำสินค้าไปใช้ เราทำการประเมินทางเทคนิคเกี่ยวกับความปลอดภัยและคุณภาพของสินค้า
หากมีปัญหากับสินค้าอันเป็นผลมาจากการประเมิน เราจะไม่นำมาใช้และขอให้มีการปรับปรุง หลังจากทำการปรับปรุงแล้ว
เราจะประเมินสินค้าอีกครั้งและตรวจสอบอย่างละเอียดล่วงหน้าว่ามีปัญหาด้านความปลอดภัยหรือคุณภาพกับสินค้าอีกหรือไม่

2. เสริมสร้างระบบการผลิตและการควบคุมคุณภาพของโรงงานผู้จำหน่าย เมื่อเลือกผู้จำหน่ายที่เราจะประเมินสถานะการผลิต

การควบคุมคุณภาพ และการปฏิบัติตามกฎหมายล่วงหน้า หลังจากเริ่มต้นธุรกิจ เราดำเนินการตรวจสอบสถานที่ สัมมนา บรรยาย
และทดสอบเพื่อเสริมสร้างระบบการผลิตและการควบคุมคุณภาพของผู้จำหน่าย

3. การฝึกอบรมวิศวกรที่สามารถประเมินคุณภาพได้ ตั้งแต่ปี 2550 เราได้ใช้ระบบการรับรองสำหรับวิศวกรควบคุมคุณภาพเพื่อพัฒนาความรู้

ด้านคุณภาพเทคโนโลยี นอกจากนี้ เรากำลังจัดทำโปรแกรมการศึกษาและการฝึกอบรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและการควบคุมคุณภาพ
เพื่อปฏิรูปจิตสำนึกของพนักงานในเรื่องความปลอดภัยและคุณภาพ

รางวัลอันดับที่ 2 (ประจำปี พ.ศ. 2551) สำหรับบริษัทที่ยอดเยี่ยมในด้านมาตรการความปลอดภัยของสินค้า บริษัท นิโตริ ได้รับรางวัล เหรียญเงิน จาก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจ การค้าและอุตสาหกรรม นิโตริ ได้รับรางวัล เหรียญเงิน ในประเภท ผู้ค้าปลีกองค์กรขนาดใหญ่แห่งที่สอง (ประจำปี 2551) การชมเชยสำหรับความเป็นเลิศด้าน มาตรการความปลอดภัยของสินค้าโดย the Ministry of Economy, Trade and Industry.

รางวัลนี้มอบให้เป็นประจำทุกปีสำหรับผู้ผลิต ผู้นำเข้า
และตัวแทนจำหน่ายรายย่อยที่ทำงานอย่างแข็งขันในเรื่องความปลอดภัยของสินค้าโดยพิจารณาจากแต่ละบริษัท
จุดยืนเชิงรุกของบริษัทในการป้องกันอุบัติเหตุ การตอบสนองหลังเกิดอุบัติเหตุ และการพัฒนาทรัพยากรบุคล ซึ่งดำเนินการตั้งแต่ปี 2548 ถึง 2551
ได้รับการประเมินอย่างสูงและคัดเลือกให้ได้รับรางวัลเหรียญเงิน

พิธีมอบรางวัลจัดขึ้นเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน ณ สถานที่จัดงานสัมมนาการตรวจสอบทั่วไปด้านความปลอดภัยของสินค้าครั้งที่ 3 โดยมี the Vice Minister Commercial Affairs and Distribution, Ministry of Economy, Trade and Industry เป็นผู้มอบใบรับรองรางวัลและโล่ที่ระลึก พนักงานของเราทุกคนจะยังคงมีบทบาทอย่างแข็งขันในเรื่องความปลอดภัยของสินค้า และมุ่งมั่นที่จะตอบสนองความคาดหวังและความต้องการของลูกค้า